Het jaarverslag 2011 van Valorfrit is online

Als jaarlijkse gewoonte, heeft Valorfirt haar jaarverslag 2011 voorgesteld tijdens haar Algemene Vergadering.  We zetten hieronder de belangrijkste facts & figures van het afgelopen jaar voor u op een rij:

  • Ondanks de moeilijke conjunctuur, is de consumptie van frituurvetten en -oliën met 0,8% gestegen in 2011 ten opzichte van 2010).
  • De licht stijgende trend van de voorbije jaren op het vlak van het algemene consumptiepatroon zet zich niet meer door.De huishoudens hebben in 2011 minder frituurvetten en -oliën gebruikt. In de horecasector echter, blijft de consumptie in lijn met de evolutie van het laatste jaar (+3,1% ten opzichte van 2010), met een relatief grotere stijging van frituuroliën (+3,7%) dan frituurvetten (+2,4%). De algemene verhouding vaste vetten / frituuroliën blijft nochtans vrij stabiel bij de horecaverbruikers.
  • De ingezamelde hoeveelheden gebruikte frituurvetten en –oliën van huishoudelijke oorsprong zijn met 8,44% gestegen in 2011 op het nationale vlak, met 8,33% in Vlaanderen, 7,73% in Wallonië en 21,8% in het Brusselse Gewest.
  • De inzameling van gebruikte frituurvetten en –oliën bij de horeca  is nog lichtjes gestegen in Vlaanderen en Wallonië (respectievelijk +0,75% en +3,85%), maar valt in Brussel zeer scherp terug (-5,28%). Deze terugval is te wijten aan het succes van de niet vergunde (door de overheden) et niet-erkende (door Valorfrit) ophalers!
  • Wat de eindverwerking van de ingezamelde gebruikte frituurvetten en –oliën betreft, zijn er geen grote wijzigingen geweest in 2011 ten opzichte van de evolutie van de voorbije jaren: het aandeel van biodiesel in de verwerking is licht gedaald (van 90% naar 89%), energetische valorisatie blijft met hetzelfde gewicht (9% in 2010 en 2011), en verwerking in oleochemische producten is licht gestegen (van 1% naar 2%).

Meer weten? Klik hier om het volledige jaarverslag online te downloaden.