Het jaarverslag 2012 van Valorfrit
is online

Naar jaarlijkse gewoonte, heeft Valorfrit haar jaarverslag 2012 voorgesteld tijdens haar Algemene Vergadering.  We zetten hieronder de belangrijkste facts & figures van het afgelopen jaar voor u op een rij:

  • In de huidige moeilijke conjunctuur stellen we in 2012 een lichte daling vast in de verkopen van frituurvetten en -oliën van onze leden.
  • De huishoudens hebben in 2012 1,4 % minder frituurvetten en -oliën gebruikt, met respectievelijk 1,2 % minder frituuroliën en 2,3 % minder frituurvetten.
  • In de horecasector is de stijging die we de voorbije ja­ren hebben vastgesteld, gestopt. De horeca-uitbaters hebben in 2012 0,6 % minder frituurvetten en -oliën gebruikt, met respectievelijk 0,3 % minder frituuroliën en 1 % minder frituurvetten. De algemene ver­houding frituurvetten / frituuroliën blijft nochtans vrij stabiel.
  • In 2012 bedroeg de inzameling van gebruikte frituur­vetten en -oliën (GFVO) in totaal 28.941 ton. Ten op­zichte van 2011 betekent dit een stijging van 1,6 %.
  • De ingezamelde hoeveelheden gebruikte frituurvetten en -oliën van huishoudelijke oorsprong zijn met 0,6% gestegen in 2012 op het nationale vlak (9.389 ton). In Vlaanderen bedroeg de stijging 0,4% en in Wallonië 2,1%. In het Brusselse Gewest is de inzameling gedaald met 7%.
  • De inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën bij de horeca is nog lichtjes gestegen in Vlaanderen en in het Brusselse Gewest (respectievelijk +0,4% en +2,1%), maar valt in Wallonië terug (-2,4%).
  • Wat de eindverwerking van de ingezamelde gebruikte frituurvetten en -oliën betreft, is het aandeel van biodiesel in de verwerking sterk gestegen (van 89% naar 98%), de energetische valorisatie verdwijnt volledig, en de verwerking in oleochemische producten blijft stabiel (2%).

Meer weten? Klik hier om het volledige jaarverslag online te downloaden.