Nuttige links

 • Belgische federatie voor de handel en diensten (COMEOS)
 • Belgische federatie van de voedingsindustrie (FEVIA)
 • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
 • Département du Sol et des Déchets (DSD)
 • Leefmilieu Brussel (BIM)
 • Bedrijfsfederatie van de circulaire economie (Go4Circle)
 • Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht van gebruikte oliën (VALORLUB)
 • Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht van afvalbanden (RECYTYRE)
 • Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (RECUPEL)
 • Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht van afgedankte batterijen en accu’s (BEBAT)
 • Beheersorganisme dat instaat voor de organisatie en de opvolging van het beheer van afgedankte voertuigen (FEBELAUTO)
 • Erkend organisme voor de informatie- en terugnameplicht van bedrijfsmatige verpakkingen (VAL-I-PAC)
 • Erkend organisme voor de informatie- en terugnameplicht van huishoudelijke verpakkingen (FOST-Plus)