Hoe aansluiten bij Valorfrit?

Valorfrit biedt u de mogelijkheid om op een eenvoudige en kostefficiënte manier te voldoen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheden voor gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten.

Valorfrit zorgt voor het naleven van de verantwoordelijkheden van haar deelnemers en de rapportering naar de overheden. Het enige wat van u verwacht wordt, is een jaarlijkse aangifte van de geproduceerde, ingevoerde of verdeelde hoeveelheden. Sinds 2013, moet u zelfs niets meer betalen (cfr. Tarieven).

Om aan te sluiten, vul de volgende documenten in :

  1. De toetredingsovereenkomst in 2 exemplaren
  2. De identificatiefiche
  3. De voorlopige aansluitingsaangifte

Na ontvangst van deze documenten zal Valorfrit u één exemplaar van de ondertekende toetredingsovereenkomst terugsturen, met vermelding van uw aansluitingsnummer. Uw aansluiting is bevestigd van zodra Valorfrit in het bezit is van de ondertekende toetredingsovereenkomst, de identificatiefiche en de voorlopige aansluitingsaangifte.

Jaarlijks dient u, ten laatste per 31 maart, aan Valorfrit de definitieve aangifte over te maken met betrekking tot de hoeveelheid eetbare oliën en vetten die door u het vorige kalenderjaar op de Belgische markt werden gebracht. Valorfrit zal u hiervoor de nodige aangifteformulieren automatisch overmaken.

Voor meer informatie hierover kan u de Toelichting bij de Definitieve Aangifte raadplegen.