Tarieven

Sinds 1 januari 2013 bedragen de tarieven 0€/Ton.

Deze nultarieven betekenen echter niet het einde van het Valorfrit-systeem, noch een verandering in het systeem van de Valorfrit-aangiftes, aangezien een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid nog steeds bestaat.

Concreet zal u, begin van het jaar uw ingevuld  aangifteformulier indienen, maar er zal geen voorschot meer gefactureerd worden voor het lopend jaar.

Deze beslissing van de Algemene Vergadering van Valorfrit om haar tarieven op 0€/ton te brengen is het gevolg van de gestegen marktwaarde van de gebruikte frituurvetten en -oliën (GFVO) en een wetswijziging op gewestelijk niveau.