Facts & Figures

De resultaten van Valorfrit worden jaarlijks aan de Algemene Vergadering voorgelegd. We zetten hieronder de belangrijkste kerncijfers van 2018 op een rij:

  • De huishoudens hebben 6% minder frituurvetten en -oliën gebruikt t.o.v. 2017, met respectievelijk 6% minder frituuroliën en 12% minder frituurvetten,
  • De horeca-uitbaters hebben in 5 jaar 19% meer frituurvetten en -oliën gebruikt. De verkopen van frituurolie verantwoorden hoofdzakelijk deze stijging. De frituuroliën vertegenwoordigen vandaag 54% van de op de markt gebracht hoeveelheden,
  • De ingezamelde hoeveelheden gebruikte frituurvetten en -oliën van huishoudelijke oorsprong zijn met 3% gedaald in 2018 t.o.v. 2017 op het nationale vlak en bedraagt 8.669 ton. In perspectief gezet met een dalende verbruik stellen we een stelselmatige stijging vast van de inzamelgraad,
  • Het marktaandeel van de privé-initiatieven (inzameling bij supermarkten) stijgt van 1,3% in 2011 naar 26% in 2018,
  • De inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën bij de horeca is nog lichtjes gedaald in het Brusselse Gewest (-1%) en gestegen in het Waalse Gewest (+2%),
  • Wat de eindverwerking van de ingezamelde gebruikte frituurvetten en -oliën betreft, is er geen belangrijke evolutie te merken. Het aandeel van biodiesel en oleochemie in de verwerking blijven stabiel met respectievelijk 98% en 2%.
Wie houdt nu niet van cookies