Hoe uw gebruikte frituur vetten en oliën correct recycleren?

U giet de inhoud van uw friet- of fondueketel in een plastic fles (de oorspronkelijke verpakking van uw frituurolie bv.) en brengt ze naar het containerpark van uw gemeente. Meer niet! Containerparken vormen immers een gemakkelijke oplossing om gebruikte frituurolie en -vet in te leveren. Als u ter plaatse vragen hebt, kunt u ze gerust stellen aan de parkwachter. Hij zal u zeggen waar u uw olie kunt achterlaten.

Voor het exacte adres en de openingsurenvan uw containerpark, klik hier.

Sommige gemeentes/intercommunales bieden zelfs nog andere mogelijkheden, zoals een deur-aan-deur inzameling of een netwerk van mobiele groene plekjes. Vraag inlichtingen aan uw gemeentelijke administratie of intercommunale voor afvalbeheer over de mogelijkheden in uw streek.

Om meer te weten over wanneer uw frituurolie of -vet moet vervangt worden, klik hier.

Waarom is het belangrijk om uw gebruikte frituurvetten en –oliën te laten recycleren?

Allereerst omdat ze het milieu kunnen vervuilen. Als u ze weggiet via de riolering, kunnen gebruikte frituurvetten en –oliën de afvoer verstoppen, het oppervlakte- en grondwater vervuilen, of problemen veroorzaken in de waterzuivering. Dit geldt ook voor vetten en oliën die in de vuilniszak weggegooid worden. De zakken zijn namelijk niet geschikt voor de inzameling van deze afvalstroom, wat de openbare netheid in het gedrang kan brengen. Deze gewoonten zijn onaanvaardbaar, want er bestaan nochtans geschikte verwerkingsmethodes.

Er zijn 3 parallelle valorisatiemethodes voor de gebruikte frituurvetten en –oliën, die door het Valorfrit-systeem opgevolgd worden:

  1. Productie van biodiesel: door opzuivering en chemische omzetting wordt een brandstof gemaakt die rechtstreeks in een dieselwagen getankt kan worden.
  2. Energetische valorisatie: door de gebruikte vetten en oliën te verbranden in aangepaste motoren wordt warmte en elektriciteit opgewekt.
  3. Oleochemie: de gezuiverde vetten en oliën kunnen gebruikt worden voor omzetting in industriële producten zoals detergenten en smeermiddelen, maar ook in kaarsen.

Aangezien de brandstofprijzen momenteel op een hoog niveau staan, is de vraag naar gebruikte frituurvetten en –oliën voor de productie van biodiesel ook sterk gestegen tijdens de voorbije jaren. Dit fenomeen wordt nog versterkt door de wetgeving in sommige Europese landen, die biobrandstoffen van 2de generatie (geproduceerd op basis van afvalstromen zoals gebruikte frituurvetten en –oliën) bevoordeelt ten opzichte van biobrandstoffen van 1ste generatie (geproduceerd o.b.v. voedingsgewassen zoals granen, maïs of koolzaad).

De biodiesel op basis van gebruikte frituurvetten en –oliën biedt een dubbel voordeel. Gemengd met gewone minerale diesel staat deze ons toe om op een schonere manier te rijden. Bovendien legt deze biodiesel geen beslag op landbouwgronden en voedingsgewassen, en zorgt deze niet voor een beperktere beschikbaarheid en stijging van de wereldwijde marktprijzen van voedingsgrondstoffen.

Tot slot kunnen we u nogmaals eraan herinneren dat, op basis van de regionale, federale en Europese wetgeving, de gebruikte frituurvetten en –oliën in geen geval terug in de keten van de veevoeding mogen terechtkomen.

Wie houdt nu niet van cookies