Facts & Figures

De resultaten van Valorfrit worden jaarlijks aan de Algemene Vergadering voorgelegd. We zetten hieronder de belangrijkste kerncijfers van 2016 op een rij:

  • Sinds 2014 stellen we een lichte daling vast in de verkopen van frituurvetten en -oliën van onze leden,
  • De huishoudens hebben in 2016 3,4 % minder frituurvetten en -oliën gebruikt, met respectievelijk 3,8 % minder frituuroliën en 2 % meer frituurvetten,
  • De horeca-uitbaters hebben in 2016 2,9 % meer frituurvetten en -oliën gebruikt. De verkopen van frituurolie verantwoorden hoofdzakelijk deze stijging. De algemene verhouding frituurvetten / frituuroliën blijft nochtans vrij stabiel rond 50/50,
  • De ingezamelde hoeveelheden gebruikte frituurvetten en -oliën van huishoudelijke oorsprong zijn met 1,7% gedaald in 2016 t.o.v. 2015 op het nationale vlak (9.300 ton). Als we kijken naar de evolutie over een langere periode merken we echter dat de ingezamelde hoeveelheden stabiel blijven rond 9.300 ton. In perspectief gezet met een dalende verbruik stellen we een stelselmatige stijging vast van de inzamelgraad,
  • Het marktaandeel van de privé-initiatieven (inzameling bij supermarkten) stijgt van 1,3% in 2011 naar 25% in 2016,
  • De inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën bij de horeca is nog lichtjes gedaald in het Brusselse Gewest en in het Waalse Gewest (respectievelijk -1,5% en 4,9%),
  • Wat de eindverwerking van de ingezamelde gebruikte frituurvetten en -oliën betreft, is er geen belangrijke evolutie te merken. Het aandeel van biodiesel en oleochemie in de verwerking blijven stabiel met respectievelijk 98% en 2%.