Aangifte­formulier

In het begin van elk jaar (vóór ten laatste 31 maart), vraagt Valorfrit ​​aan haar deelnemers een aangifteformulier in te vullen en terug te keren. Dit formulier bestaat uit drie delen:

Definitieve aangifte

Via hun definitieve aangifte, communiceren de deelnemers aan het Valorfrit-systeem de hoeveelheden eetbare oliën en vetten die ze (effectief) op de Belgische markt hebben gebracht (verkocht) in de loop van het voorgaande jaar.

Not zoals vorig jaar, zal Valorfrit deze hoeveelheden niet gebruiken om een financieringsvoorschot te factureren voor het lopende jaar (cfr. beslissing van de Algemene Vergadering van Valorfrit van 27 juni 2019 om de tarieven op 0€/ton te houden in 2020).

Klik hier om uw aangifte in te dienen.

Actualisatie van de mandaten

Hebben een of meerdere van uw klanten uw bedrijf gemandateerd om in uw aangifte de hoeveelheden van eetbare oliën en vetten op te nemen die u, voor hen, onder hun "eigen merk" hebt geproduceerd? In dat geval is het belangrijk dat Valorfrit over een kopie van het (de) mandaat (mandaten) en over de meest recente contactgegevens van deze klanten beschikt.

Klik hier om het mandaatformulier in te vullen.

Identificatiefiche

Om de gegevens van haar deelnemers en de namen van de contactpersonen up to date te houden, vraagt Valorfrit jaarlijks de identificatiefiche van uw bedrijf in te vullen of te updaten.

Klik hier om de identificatiefiche te updaten.

Wie houdt nu niet van cookies