Als professionele gebruikers hebben jullie ook een aantal wettelijke plichten na te leven

  • Kies een vaste ophaler die in orde is met de wetgeving. Valorfrit stelt u daarvoor een lijst van aangesloten ophalers ter beschikking. Om deze Valorfrit-erkenning te bekomen, dienen de ophalers aan te tonen dat zij voldoen aan alle wettelijke vereisten en dat de ophaling en verwerking van de gebruikte frituuroliën en –vetten gebeuren volgens de wettelijke specificaties.
  • Maak duidelijke afspraken met uw ophaler: frequentie en tijdstip van ophaling, type recipiënt…
  • Vraag steeds een ophaalbon bij elke ophaling.
  • Plaats de vaten bij voorkeur op een afgesloten plaats, zodat de ophaler zich steeds bij u moet aanbieden, of zorg dat enkel uw vaste ophaler toegang heeft tot de vaten.
  • De gebruikte frituuroliën en -vetten mogen in geen geval op de openbare weg geplaatst/gestockeerd worden.
  • Bewaar de ophaalbonnen minstens 5 jaar in een afvalstoffenregister (bv. in een kaftje). Bij controles van het FAVV (Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) of OWD (Office Wallon des Déchets) moet u namelijk kunnen aantonen dat de frituurolie correct werd opgehaald.
Wie houdt nu niet van cookies