Waarom is het belangrijk om uw gebruikte frituurvetten en

Allereerst omdat ze het milieu kunnen vervuilen. Als u ze weggiet via de riolering, kunnen gebruikte frituurvetten en –oliën de afvoer verstoppen, het oppervlakte- en grondwater vervuilen, of problemen veroorzaken in de waterzuivering. Dit geldt ook voor vetten en oliën die in de vuilniszak weggegooid worden. De zakken zijn namelijk niet geschikt voor deze afvalstroom, wat de openbare netheid in het gedrang kan brengen. Deze gewoonten zijn onaanvaardbaar, want er bestaan nochtans geschikte verwerkingsmethodes.

Er zijn 3 parallelle valorisatiemethodes voor de gebruikte frituurvetten en –oliën, die door het Valorfrit-systeem opgevolgd worden:

  1. Productie van biodiesel: door opzuivering en chemische omzetting wordt een brandstof gemaakt die rechtstreeks in een dieselwagen getankt kan worden.
  2. Energetische valorisatie: door de gebruikte vetten en oliën te verbranden in aangepaste motoren wordt warmte en elektriciteit opgewekt.
  3. Oleochemie: de gezuiverde vetten en oliën kunnen gebruikt worden voor omzetting in industriële producten zoals detergenten en smeermiddelen, maar ook in kaarsen.

Aangezien de brandstofprijzen momenteel op een hoog niveau staan, is de vraag naar gebruikte frituurvetten en –oliën voor de productie van biodiesel ook sterk gestegen tijdens de voorbije jaren. Dit fenomeen wordt nog versterkt door de wetgeving in sommige Europese landen (de dubbeltelling), die biobrandstoffen van 2de generatie (geproduceerd op basis van afvalstromen zoals gebruikte frituurvetten en –oliën) bevoordeelt ten opzichte van biobrandstoffen van 1ste generatie (geproduceerd o.b.v. voedingsgewassen zoals granen, maïs of koolzaad).

De biodiesel op basis van gebruikte frituurvetten en –oliën biedt een dubbel voordeel. Gemengd met gewone minerale diesel staat deze ons toe om op een schonere manier te rijden. Daarbovenop legt deze biodiesel geen beslag op landbouwgronden en voedingsgewassen, en zorgt deze niet voor een beperktere beschikbaarheid en stijging van de wereldwijde marktprijzen van voedingsgrondstoffen.

Door deze context hebben de gebruikte frituurvetten en –oliën momenteel een positieve verkoopwaarde. Dit betekent dat de ophalers graag ook bij u de gebruikte frituurvetten en –oliën komen ophalen. In functie van de afstanden en de op te halen hoeveelheden, kunt u zelfs een vergoeding ontvangen voor de opgehaalde hoeveelheden.

Tot slot kunnen we u nogmaals eraan herinneren dat, op basis van de regionale, federale en Europese wetgeving, de gebruikte frituurvetten en –oliën in geen geval terug in de keten van de veevoeding mogen terechtkomen.

Hoe uw gebruikte frituur vetten en oliën correct recycleren?

Professionele gebruikers (niet alleen horecazaken, maar ook scholen, instellingen en verenigingen), kunnen de gebruikte frituuroliën of -vetten ter plaatse laten ophalen. Het volstaat om contact op te nemen met een aangesloten Valorfrit-ophaler. Deze bezorgt u vaten waarin u de gebruikte olie doet, en als ze vol zijn, komt hij die ter plaatse wisselen tegen lege, propere vaten. Gemakkelijker kan het niet!

De ophaler zal samen met u de ideale ophaalfrequentie bepalen: ofwel komt hij na een vast aantal weken langs, ofwel belt u gewoon voor het ophalen van de vaten. Als de olie te lang blijft staan, vermindert namelijk de kwaliteit voor de recyclage.

Gooi uw frituuroliën en -vetten dus zeker niet weg in de container/vuilniszak voor het restafval, want dan moet u betalen voor het ophalen van een afvalstof, die een positieve waarde heeft en gerecycleerd kan worden!

Wie houdt nu niet van cookies