Hoe inleveren?

Hoe gebruikte frituuroliën en frituurvetten aanleveren?

Wat doet u wel:

  • Giet de gebruikte frituuroliën en frituurvetten in een plastiek fles (bvb. Originele verpakking)
  • Breng dit zo aan bij een inzamelpunt in uw buurt
    • Containerparken: indien u vragen hebt, kunt u deze gerust stellen aan de parkwachter
    • Andere inzamelpunten: informatie te vinden op het inzamelrecipiënt (inzamelbox)

Wat mag u vooral niet doen:

  • Uw gebruikte frituuroliën en frituurvetten lozen in de riool of meegeven met het gewone huisvuil
  • Mengen met andere producten, bijvoorbeeld met water, solventen, smeeroliën, brandstoffen, detergenten en andere afvalstoffen
Recycleren Illustratie
Share This