Over ons

Sinds 2004 trouwe partner van de sector inzake het beheer van gebruikte frituuroliën en frituurvetten

Valorfrit werd opgericht op 20 december 2004, om een collectieve oplossing te bieden aan de regionale aanvaardingsplichten van toepassing op eetbare vetten en oliën, die gebruikt kunnen worden voor het frituren van voedingswaren. Hiertoe heeft Valorfrit kort na haar oprichting 3 toen gelijkaardige milieubeleidsovereenkomsten (MBO) onderhandeld, in samenwerking met Fevia en Comeos, met de gewestelijke overheden.

In 16 jaar tijd is Valorfrit er samen met zijn partners in geslaagd om een sterk systeem van collectie en verwerking van gebruikte frituuroliën en frituurvetten neer te zetten.

Vanuit zijn participatiemodel, met een overlegcultuur tussen de verschillende belanghebbende: overheden, beroepsfederaties en individuele belanghebbende is Valorfrit erin geslaagd om wijzigingen in het beleidskader rond aanvaardingsplichten te bekomen. Dit werd onder andere mogelijk door:

  • Sinds 2004 is de verkoopwaarde van de gebruikte frituurvetten en -oliën namelijk onophoudelijk gestegen, waardoor het van een afvalstroom met negatieve waarde naar de huidige sterk positieve waarde is geëvolueerd. De evolutie heeft een zeer positieve invloed gehad op de inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën bij de professionele gebruikers.
  • De invloed op de inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën van huishoudens was minder groot, gezien de inzameling hiervan afhankelijk is van vrijwillige afgifte door particulieren op het containerpark. Nochtans hebben de opbrengsten voor de intercommunales (die de ophaalcontracten beheren) eenzelfde positieve evolutie gekend.

In beide gevallen verantwoordde de evolutie van de marktwaarde niet meer de betaling van milieubijdragen door de producenten, importeurs en verdelers leden van Valorfrit (en dus indirect ook aan de consument), om haar activiteiten, gedefinieerd door de milieubeleidsovereenkomsten, te financieren.

Een tweede element is naar voor gekomen bij de evaluatie van de milieubeleidsovereenkomsten: de inzameldoelstellingen voor de professionele stromen waren bereikt. Het was duidelijk dat de inzameling moeilijk beter kon tijdens de komende jaren, aangezien de aangesloten Valorfrit-ophalers meer dan 90 % van het totale potentieel van de professionele markt inzamelden.

Echter werd er geen uniformiteit bekomen in de 3 gewesten waardoor we vandaag de dag, wat Valorfrit betreurd.

Vlaanderen:
Afschaffing van de aanvaardingsplicht.

Wallonië
De terugnameplicht voor frituuroliën en -vetten van huishoudelijke en professionele oorsprong is nog steeds van kracht. In tegenstelling tot Vlaanderen en Brussel is het regelgevend kader de laatste jaren niet veranderd.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Rapporteringsplicht van de op de (Belgische) markt gebrachte hoeveelheden, de (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ingezamelde hoeveelheden en hun bestemmingen,
  • Doelstelling om tegen 2020 de bij huishoudens ingezamelde hoeveelheden met 20% te verhogen (t.o.v. 2011),
  • De inzamel-, sorteer- en verwerkingskosten worden in eerste instantie gedragen door de opbrengsten,
  • Huishoudens worden gesensibiliseerd via de websites van Net Brussel en Vaorfrit.
Share This