Olie/vet opslag

Opslag van uw gebruikte frituuroliën en frituurvetten

Wat moet u doen?

  • Kies een vaste ophaler die in orde is met de wetgeving. Valorfrit stelt u daarvoor een lijst van partner ophalers ter beschikking.
  • Maak duidelijke afspraken met uw ophaler: frequentie en tijdstip van ophaling, type recipiënt…
  • Vraag steeds een ophaalbon bij elke ophaling.
  • Plaats de vaten bij voorkeur op een afgesloten plaats, zodat de ophaler zich steeds bij u moet aanbieden, of zorg dat enkel uw vaste ophaler toegang heeft tot de vaten.
  • De gebruikte frituuroliën en -vetten mogen in geen geval op de openbare weg geplaatst/gestockeerd worden.
  • Bewaar de ophaalbonnen minstens 5 jaar in een afvalstoffenregister (bv. in een kaftje). Bij controles van het FAVV (Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) of OWD (Office Wallon des Déchets) moet u namelijk kunnen aantonen dat de frituurolie correct werd opgehaald.

Wat mag u niet doen ?

  • Ga uw gebruikte frituuroliën en frituurvetten niet lozen in de riolering, waterwegen of bodem
  • Ga uw gebruikte frituuroliën en frituurvetten niet verbranden
  • Ga uw gebruikte frituuroliën en frituurvetten niet mengen zaken zoals, water, solventen, detergenten, brandstoffen en andere afvalsoorten
Share This