Wettelijke verplichtingen

Vlaams gewest

Producenten/invoerders of verdelers zijn niet meer onderworpen aan de aanvaardingsplicht in het Vlaamse Gewest.

Waals gewest

De terugnameplicht met betrekking tot frituurvetten en -oliën van huishoudelijke en professionele oorsprong is nog steeds van toepassing.

Brussels gewest

Sinds januari 2019 zijn producenten/invoerders/verdelers van frituuroliën en frituurvetten verbonden aan volgende verplichtingen:

  • Rapporteringsplicht van de op de (Belgische) markt gebrachte hoeveelheden, de (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ingezamelde hoeveelheden en hun bestemmingen,
  • Doelstelling om tegen 2020 de bij huishoudens ingezamelde hoeveelheden met 20% te verhogen (t.o.v. 2011),
  • De reële en volledige kost te dragen (cfr. huidig systeem),
  • Communicatie-acties te voeren bij huishoudens
Share This