Samenwerking met Valorfrit

Wie is een ophaler en wie is een recuperant?

Ophaler: Elke natuurlijke of rechtspersoon die Gebruikte Oliën en –Vetten (GFVO), van professionele en/of huishoudelijke oorsprong ophaalt of in zijn naam laat ophalen met als doel deze te verwerken.

Recuperant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die op de opgehaalde Gebruikte Oliën en –Vetten (GFVO) een voorbereidende fase in het recyclageproces uitvoert zoals smelten en zuiveren waardoor deze afvalstroom kan ingezet worden in een verder recyclage- of valorisatieproces.

Aangesloten ophalers en recuperanten spelen een essentiële rol in het Valorfrit-systeem

Samenwerken met spelers die actief zijn op het terrein van inzameling en verwerking van gebruikte frituuroliën en frituurvetten is van cruciaal belang voor de goede werking van het Valorfrit-systeem. Aan de hand van de gegevens die zij aan Valorfrit doorgeven, alsook de activiteiten inzake ophaling en verwerking van frituurolie en frituurvet, kunnen wij de deelnemers (producenten/invoerders/verdelers) helpen hun verplichtingen ten opzichte van de verschillende gewestelijke overheden na te komen.

Hoe ziet een samenwerking tussen Valorfrit en een aangesloten ophaler of recuperant eruit?

1. Overmaken van informatie aan Valorfrit
De aangesloten ophalers en recuperanten verplichten zich ertoe om de volgende informatie aan Valorfrit over te maken:

  • Ophaler:
    Maandelijks en Jaarlijks: de hoeveelheid opgehaalde frituuroliën en frituurvetten in België + het aantal ophaalpunten in België. Dit zowel bij huishoudens als professionele gebruikers. Daarnaast geeft men ook een indicatie van de bestemming waar dit gecollecteerde materiaal naartoe is gegaan.
  • Recuperant:
    Maandelijks en Jaarlijks: de hoeveelheden verwerkte frituuroliën en frituurvetten in België + een indicatie van de bestemming waar dit verwerkt materiaal naartoe is gegaan.
  • Aangesloten ophalers en recuperaten kunnen hun declaraties indienen via declaration.valorfrit.be.

2. Het bekomen van incentives
Indien men als ophaler of recuperant de bovenstaande informatie tijdig en correct overdraagt, kan men bepaalde incentives bekomen.

3. Promoten van uw activiteiten door Valorfrit
Als beheersorganisme voor gebruikte frituuroliën en frituurvetten heeft Valorfrit er alle baat bij dat de gebruikte frituuroliën en frituurvetten selectief worden ingezameld en op een goede manier worden verwerkt. Door de samenwerking met erkende ophalers en recuperanten wordt dit verzekerd en vinden we het als beheersorganisme niet meer dan onze plicht om deze partners ook uit te dragen in onze communicatie.

Share This