Wat doet Valorfrit?

Het Valorfrit-systeem biedt een collectieve en momenteel gratis oplossing voor de individuele verantwoordelijkheid van producenten, invoerders en distributeurs van frituurvetten en –oliën.

Het Valorfrit-systeem kan geschematiseerd worden in 4 stappen. Er zijn significante verschillen tussen de gewesten, zoals eerder aangegeven. Voor verdere vragen, kan u met Valorfrit contact opnemen.

  1. De producenten, invoerders en verdelers die bij Valorfrit aansluiten, geven informatie door over de hoeveelheden eetbare vetten en oliën van dierlijke en plantaardige oorsprong die ze elk jaar op de markt brengen*, met onderscheid tussen professioneel en huishoudelijk gebruik** (Info A in het schema). Valorfrit heeft beslist om de geldende tarieven voor frituurvetten en –oliën te verlagen naar 0€/ton vanaf 1 januari 2013. Het Valorfrit-systeem is momenteel dus gratis voor haar leden.
  2. De gebruikte frituurvetten en –oliën worden opgehaald bij professionele gebruikers, containerparken en supermarkten door de aangesloten Valorfrit-operatoren.
  3. De aangesloten Valorfrit-operatoren geven aan Valorfrit de hoeveelheden gebruikte frituurvetten en –oliën door die ze bij de professionele gebruikers, containerparken en supermarkten hebben opgehaald (Info B in het schema). Ze geven eveneens informatie door over de eindbestemming van deze hoeveelheden (recyclage, valorisatie, technische toepassingen (oleochemie), trading). In ruil voor deze informatie ontvangen de operatoren een administratieve vergoeding van Valorfrit.
  4. Valorfrit bundelt de ontvangen informatie en rapporteert de nodige informatie aan de bevoegde overheden, in functie van de specifieke akkoorden met elk gewest.

* Onder ‘op de Belgische markt gebracht’ wordt begrepen : eetbare oliën en vetten van dierlijke en/of plantaardige oorsprong, die kunnen aangewend worden voor het frituren van voedingsmiddelen waarvan sprake in de GN-codes ex hoofdstuk 15 (zie Bijlage II – Toelichtingen), en die:

  • in België worden vervaardigd, verpakt en verdeeld door producenten (elke rechtspersoon die in België oliën en vetten produceert of doet produceren, verpakt of doet verpakken met het oog ze in België te verdelen
  • in België worden ingevoerd en verdeeld.

** Onderscheid tussen Huishoudelijke en Professionele oliën en vetten:

  • Huishoudelijke = < 2,5 kg of < 3 l (met uitzondering van vetten in blokken van 2,5 kg speciaal ontworpen voor professioneel gebruik)
  • Professionele = > 2,5 kg of > 3 l (inclusief vetten in blokken van 2,5 kg speciaal ontworpen voor professioneel gebruik
Share This